[tintuc]Chuỗi Vòng tay Trầm Hương 108 hạt (chuỗi tràng 108 hạt) từ lâu là Vật phẩm không thể thiếu trong Phật Giáo. Bởi xoay quanh ý nghĩa của chuỗi vòng này có rất nhiều câu chuyện thú vị. Hiện tại, vòng Trầm Hương 108 hạt là một vật phẩm không thể thiếu đối với nhiều người, không phải duy nhất vì ý nghĩa tâm linh mà vì nét thẩm mỹ khi bạn mang lên tay chuỗi vòng này.

Chuỗi vòng trầm hương 108 hạt có ý nghĩa gì - Có công dụng như thế nào về phong thủy?

Trong nhà Phật vòng chuỗi tràng 108 hạt là biểu thị cho cầu chứng 108 pháp Tam Muội mà đoạn trừ 108 phiền não. Cuộc đời của chúng ta liên tục nối tiếp trong ba đời từ quá khứ đến hiện tại và tương lai. Như vậy, trong ba đời ta đã tạo thành 108 thứ phiền não để làm hành trang trong đoạn đường sanh tử không cùng tận.
Vậy nên, khi đếm lần tràng hạt 108 lần trong khi niệm Phật. Là sự xóa bỏ, đoạn trừ 108 món phiền não mà mình đã tạo trong ba kiếp. Đoạn trừ 108 món phiền não cũng có nghĩa là làm cho sáu căn thanh tịnh.
Từ đây chuỗi tràng 108 hạt được gia công trên chất liệu Trầm Hương, xưa nay Trầm Hương luôn được coi như một vật mang Linh khí của đất trời, có ý nghĩa về mặt Phong thủy vô cùng lớn. Chuỗi vòng tay Trầm Hương 108 hạt mang đến cho bạn cảm giác thanh tịnh, an lạc. Tránh khỏi những suy nghĩ tiêu cực, những điều xấu, thị phi xung quanh bạn. Bạn sẽ thấy lạc quan hơn, yêu đời hơn và tạo ra nhiều giá trị có ích hơn cho mọi người xung quanh và xã hội.

Vòng Trầm Hương Thiên Nhiên 108 Hạt

Nguồn gốc về chuỗi vòng trầm hương 108 hạt

Một thời Đức Phật cùng giáo đoàn của ngài du hóa trong núi Kỳ Xà Quật (Grdhrakùta), nước La Duệ Kỳ (Ràjagrha). Quốc vương trong thời nạn ấy tên là Ba Lưu Ly, sai sứ giả đến chốn Phật để xin Thế Tôn đặc biệt rủ lòng thương xót; cho pháp yếu để có thể tu hành được dễ dàng. Và trong đời mai sau xa lìa được mọi khổ não.
Đức Phật bảo sứ giả về thưa với nhà vua rằng: nếu nhà vua muốn diệt được phiền não – chướng; báo chướng nên xâu một chuỗi tràng 108 hạt. Thường đem theo mình khi đi; khi ngồi; khi nằm thường nên chí tâm, không phân tán ý. Xưng danh hiệu: Phật – Pháp – Tăng mỗi khi lần, lần qua một hạt.
Cứ như thế, lần lượt qua hạt này đến hạt khác, như: mười hạt, hai mươi hạt, trăm hạt, nghìn hạt, cho đến trăm nghìn vạn hạt.
Nếu lần được đủ hai mươi vạn lượt, mà thân tâm không tán loạn, không có những siểm khúc, thời khi xả thân này được sinh lên cõi Diệm Thiên thứ ba. Lên đấy, y, thực tự nhiên, thường an lạc hạnh.
Nếu lại lần đủ được một trăm vạn lượt, sẽ dứt hẳn được một trăm tám kết nghiệp. Từ đấy, mới gọi là vị chứng được quả Tu-Đà-Hoàn (ngược dòng sinh tử). Hướng đến đạo Niết bàn, dứt hẳn cội gốc phiền não và chức được quả vô thượng.

Vòng 108 hạt có ý nghĩa rất đặc biệt trong Phật Giáo

[/tintuc]Mộc Trầm
097 595 1111
Hỗ trợ đặt hàng